CodeNix

692378482

codenix.sv

admin@codenix.net

Опубліковано: 2015-07-03 14:38:39 Категорія: JavaScript Переглядів: 5154

типи даних javascript масиви

Масив - це тип даних, який зберігає пронумеровані значення. Кожне пронумерована значення називається елементом масиву, а число, з яким зв'язується елемент, називається його індексом. Масиви JavaScript нетипізовані, це означає, що елемент масиву може мати будь-який тип, причому різні елементи одного масиву можуть мати різні типи. Крім цього масиви JavaScript є динамічними, це означає, що оголошувати фіксований розмір не потрібно і можна додати нові елементи в будь-який час.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-07-03 11:18:04 Категорія: JavaScript Переглядів: 752

типи даних javascript

JavaScript може гнучко перетворювати один тип в іншій. Наприклад, скрізь, де інтерпретатор JavaScript очікує отримати логічне значення, можна вказати значення будь-якого типу і JavaScript автоматично (неявно) виконає необхідне перетворення. Одні значення (істинні) перетворюються в значення true, а інші (помилкові) - в false. Теж саме відноситься і до інших типів: якщо інтерпретатор очікує отримати рядок, він автоматично перетворює будь-яке інше значення в рядок. Якщо інтерпретатор очікує отримати число, він спробує перетворити наявне значення в число (у разі неможливості такого перетворення буде отримано значення NaN). Таким чином, якщо оператори та інструкції JavaScript очікують отримати значення певних типів, інтерпретатор спробує виконати неявне перетворення в необхідні типи.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-07-02 19:02:14 Категорія: JavaScript Переглядів: 2537

типи даних javascript

Типи даних в JavaScript можна розділити на дві категорії: прості (їх також називають примітивні або елементарні) типи і складні (об'єкти).

 • Прості
  • String - текстові рядки (зазвичай їх називають просто - рядки)
  • Number - числа
  • Boolean - логічні (булеві) значення
  • спеціальні значення
   • null
   • undefined
 • Складні
  • Object - звичайні об'єкти
  • Function - функції
  • Array - масиви
ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-19 11:55:05 Категорія: PHP Переглядів: 319

php типи даних

Об'єкт являє собою змінну, екземпляр якої створюється за спеціальним шаблоном, що зветься класом. Концепції об'єктів і класів є невід'ємною частиною парадигми об'єктно-орієнтованого програмування (ООП).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-17 19:10:36 Категорія: PHP Переглядів: 290

php типи даних

На цій сторінці вказані псевдотипи використовувані в документації. Псевдотипи даних в PHP: mixed, number, void, Callbacks/Callables.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-17 19:01:50 Категорія: PHP Переглядів: 311

php типи даних

Змінній можна привласнити спеціальну константу NULL (або null, це одне і теж), щоб відмітити її особливим чином. Спеціальне значення NULL позначає змінну у якої немає значення.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-17 18:47:20 Категорія: PHP Переглядів: 290

php типи даних

Resource це спеціальна змінна, що містить посилання на зовнішній ресурс. Ресурси створюються і використовуються спеціальними функціями. Звільнення ресурсів. Перетворення в ресурс.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-17 16:41:59 Категорія: PHP Переглядів: 2268

php типи даних масиви

Масив (array) - це змінна спеціального типу, що зберігає багато елементів даних. Масив дозволяє звернутися окремо до кожного з складаючих його елементів (оскільки всередині масиву вони зберігаються окремо), а також є можливість копіювати або обробляти масив повністю.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-16 18:21:21 Категорія: PHP Переглядів: 1014

php типи даних

Рядок - це набір символів, де символ - це те ж саме, що і байт. Це означає, що PHP підтримує рівно 256 різних символів, а також те, що в PHP немає вбудованої підтримки Unicode. Рядки легко можна обробляти за допомогою стандартних функцій PHP, також допустимо безпосереднє звернення до будь-якого конкретного символу в рядку.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-16 18:04:25 Категорія: PHP Переглядів: 310

php типи даних

Рядковий тип (string) в PHP реалізований у вигляді масиву байт і цілого числа, що містить довжину буфера. Він не містить жодної інформації про спосіб перетворення цих байт в символи, перекладаючи цю задачу на програміста. Немає жодних обмежень на вміст рядка, наприклад, байт із значенням 0 (NUL-байт) може розташовуватися де завгодно (проте, варто враховувати, що деякі функції, як сказано в цьому керівництві, не є "бінарно-безпечними", тобто вони можуть передавати рядки бібліотекам, які ігнорують дані після NUL-байта).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-16 17:26:15 Категорія: PHP Переглядів: 846

php типи даних

Float - дійсне число досить великої точності (її має вистачити для переважної більшості математичних обчислень).

Розмір числа з плаваючою комою залежить від платформи, хоча максимум, як правило, складає ~ 1.8e308 з точністю близько 14 десяткових цифр (64-бітний IEEE формат).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-15 18:29:19 Категорія: PHP Переглядів: 462

php типи даних

Цілі числа - це числа з множини Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}, звичайно довжиною 32 біта (від -2147483648 до 2147483647).

Цілі числа можуть бути вказані в десятковій (основа 10), шістнадцятковій (основа 16), вісімковій (основа 8) або двійковій (основа 2) системі числення, з необов'язковим попереднім знаком (- чи +).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-15 17:39:20 Категорія: PHP Переглядів: 485

php типи даних

Булевий тип (boolean) - найпростіший тип даних, що виражає істинність, він представляє два логічних значення: "істина" і "брехня". Ці логічні значення позначаються в PHP константами TRUE і FALSE, ці константи є регістронезалежними. Отже, змінна або вираз булевого типу буде приймати одне з цих логічних значень.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-15 12:10:20 Категорія: PHP Переглядів: 746

php типи даних

PHP автоматично вибирає тип змінної, відповідний присвоєному значенні. У ситуаціях, коли потрібен конкретний тип даних, наприклад при виконанні операції математичного поділу, PHP автоматично виконує перетворення типів даних.

ЧИТАТИ ДАЛІ