CodeNix

692378482

codenix.sv

admin@codenix.net

Опубліковано: 2016-01-31 16:18:56 Категорія: БД Переглядів: 420

бд mysql

Корисні команди MySQL. Отримати всі записи з полем, яке повторюється. Вибірка інформації про зовнішні ключі таблиці.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-10-20 17:19:29 Категорія: БД Переглядів: 969

бд mysql trigger

Тригер - це збережена процедура, яка не викликається безпосередньо, а виповнюється при настанні певної події. Тригери виконуються як процедури при подіях UPDATE, DELETE і INSERT.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-10-20 15:13:57 Категорія: БД Переглядів: 1652

бд mysql procedure function

MySQL підтримує збережені процедури. Під цим терміном розуміється послідовність операцій, що зберігається як єдине ціле в каталозі бази даних на сервері. Для запуску збереженої процедури використовується SQL вираз виклику.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-10-20 13:46:58 Категорія: БД Переглядів: 475

бд mysql view

Подання (VIEW) - об'єкт бази даних, що є результатом виконання запиту до бази даних, визначеного за допомогою оператора SELECT, у момент звернення до поданням.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-09-22 18:22:00 Категорія: БД Переглядів: 1036

бд mysql join

Конструкція JOIN (у поєднанні з іншими MySQL конструкціями, наприклад, GROUP BY) часто зустрічається при програмуванні під бази даних, і застосовується в SELECT виразах. За допомогою інструкції JOIN можна об'єднати колонки з декількох таблиць в одну. При цьому цілісність таблиць не порушується.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-09-22 16:22:35 Категорія: БД Переглядів: 712

бд mysql fulltext-search

Багато СУБД підтримують методи повнотекстового пошуку (Fulltext search), які дозволяють дуже швидко знаходити потрібну інформацію у великих обсягах тексту.

Даний тип пошуку відрізняється від простого LIKE тим, що для кожного збігу повертає релевантність. Релевантність дозволяє впорядкувати результати за значимістю (ступенем подібності між рядком пошуку і текстом в полі таблиці).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-09-22 12:02:45 Категорія: БД Переглядів: 1761

бд mysql

Шпаргалка по основним командам MySQL. Робота з таблицями. Модифікація структури таблиці. Індекси, ключі та унікальні значення. Додавання, видалення, редагування записів у таблицях. Вибірка данних з таблиці.

Оператори SELECT, UPADATE, INSERT, DROP, CREATE, ALTER, INDEX, JOIN та інші.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-07-29 19:15:37 Категорія: БД Переглядів: 412

yii framework бд

Практично всі YII-додатки побудовані на базах даних. І хоча фреймворк Yii дуже гнучкий у плані взаємодії з базою даних, деякі рішення покликані зробити розробку ще простіше і зручніше.

Перший і найбільш важливий момент полягає тому, що YII-додатки широко використовують шаблон ActiveRecord. Виходячи з цього, всі конструктивні міркування спрямовані на оптимізацію такого використання, а не на людину, яка буде складати складні SQL-запити. Справді, багато з проектних рішень безпосередньо конфліктують з передовою практикою для створення дружніх SQL-схем.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-07-29 19:14:14 Категорія: БД Переглядів: 388

бд mysql

Яке кодувння таблиці вибрати для своєї бази даних у разі використання UTF? utf8_general_ci чи utf8_unicode_ci?

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-07-28 22:43:59 Категорія: БД Переглядів: 395

бд mysql

Максимальний розмір TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT в MySQL. Згідно документації MySQL є чотири текcтових типи полів: TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, LONGTEXT.

ЧИТАТИ ДАЛІ