CodeNix

692378482

codenix.sv

admin@codenix.net

Опубліковано: 2016-06-25 14:47:42 Категорія: PHP Переглядів: 178

php mongodb

Встановлення MongoDB PHP Driver

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2016-06-12 21:26:51 Категорія: PHP Переглядів: 154

php imap_open

Помилка Fatal error: Call to undefined function imap_open() in PHP виникає, якщо у вашій системі не встановлений модуль PHP5-IMAP.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-09-14 17:29:59 Категорія: PHP Переглядів: 447

framework laravel ide

IDE Helper Generator генерує файл, який розуміє ваше IDE, так що воно може забезпечити точне автодоповнення. Генерація здійснюється на основі файлів у вашому проекті.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-09-14 17:06:03 Категорія: PHP Переглядів: 559

php framework laravel debugbar

Laravel Debugbar дуже зручний інструмент, що дозволяє контролювати і відлагоджувати код. Ви завжди будете в курсі того, скільки відбулося запитів, скільки вони зайняли часу, що записалося в лог, зможете подивитися інформацію про поточного користувача, які види використовувалися для генерації сторінки, які дані в них передавалися і багато іншого. Також в будь-який момент ви зможете переглянути інформацію про попередні запити, навіть якщо стався редирект.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-09-14 16:19:56 Категорія: PHP Переглядів: 595

php framework laravel

Установка Laravel 5 за допомогою встановлювача Laravel. Установка Laravel 5 за допомогою Composer. Laravel використовує Composer для управління залежностями. Тому перш ніж встаставити Laravel ви повинні установити Composer.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-08-04 12:46:54 Категорія: PHP Переглядів: 509

php xml soap web services

SOAP (Simple Object Access Protocol) представляє з себе заснований на XML протокол, призначений для обміну структурованою інформацією між розподіленими додатками поверх існуючих в веб протоколів, наприклад HTTP. Специфікація SOAP визначає формат, використовуваний XML-повідомленнями, то, як вони повинні оброблятися набір правил кодування для стандарту, типи даних а також угоди для виклику віддалених процедур і відповіді на виклики.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-08-03 13:19:45 Категорія: PHP Переглядів: 433

php simplexml xml

Розширення SimpleXML надає дуже простий і легкий у використанні набір інструментів для перетворення XML в об'єкт, з яким можна потім працювати через його властивості та за допомогою ітераторів.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-07-29 19:13:05 Категорія: PHP Переглядів: 506

php yii2 yii framework

Список псевдонімів шляхів доступних за замовчуванням в YII 2 для basic і advanced app.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-24 21:09:45 Категорія: PHP Переглядів: 575

php простір імен

Огляд просторів імен в PHP. Визначення просторів імен. Визначення підпросторів імен PHP. Ключове слово namespace і константа __NAMESPACE__. Використання просторів імен: імпорт/створення псевдоніма імені. Використання просторів імен: перехід до глобальної функції

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-24 14:45:55 Категорія: PHP Переглядів: 497

php посилання

Посилання в PHP - це засіб доступу до вмісту однієї змінної під різними іменами. Є три основні операції з використанням посилань: присвоєння по посиланню, передача за посиланням, і повернення за посиланням.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-24 13:53:31 Категорія: PHP Переглядів: 321

php ооп винятки

Визначений користувачем клас винятка повинен бути визначений, як клас що розширює (успадковує) вбудований клас Exception. Нижче наведені методи і властивості класу Exception, доступні дочірнім класами.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-24 13:29:28 Категорія: PHP Переглядів: 334

php ооп винятки

Модель винятків (exceptions) в PHP 5 схожа з їх використовуванням в інших мовах програмування. Виняток можна згенерувати (як кажуть, "викинути") за допомогою оператора throw, і можна перехопити (або, як кажуть, "піймати") оператором catch. Код генеруючий виняток, має бути оточений блоком try, для того щоб можна було перехопити виняток. Кожен блок try повинен мати як мінімум один відповідний йому блок catch або finally.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-23 16:41:34 Категорія: PHP Переглядів: 314

php ооп

Функція serialize() повертає строкове представлення будь-якого значення, яке може бути збережене в PHP. Функція unserialize() використовує цей рядок для відновлення вихідного значення змінної. Використання serialize для серіалізаціі об'єкта збереже ім'я класу і всі його властивості, однак методи не зберігаються.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-23 15:58:23 Категорія: PHP Переглядів: 285

php ооп

Одним з ключових моментів об'єктно-орієнтованої парадигми PHP 5, який часто обговорюється, є "передача об'єктів за посиланням за замовчуванням". Це не зовсім вірно. Цей розділ уточнює це поняття використовуючи деякі приклади.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-23 15:53:02 Категорія: PHP Переглядів: 372

php ооп

Починаючи з версії PHP 5.3.0 з'явилася особливість, названа пізніше статичним зв'язуванням, яка може бути використана для того щоб отримати посилання на викликаємий клас в контексті статичного успадкування.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-23 13:53:05 Категорія: PHP Переглядів: 266

php ооп

PHP 5 надає можливість використовувати контроль типів. На даний момент функції мають можливість змушувати параметри бути або об'єктами (шляхом зазначення імені класу в прототипі функції), або інтерфейсами, або масивами (починаючи з PHP 5.1), або колбек з типом callable (починаючи з PHP 5.4). 

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-23 13:45:20 Категорія: PHP Переглядів: 305

php ооп

Копія об'єкта створюється з використанням ключового слова clone (який викликає метод __clone() об'єкта, якщо це можливо). Виклик методу __clone() не може бути здійснений безпосередньо.

При клонуванні об'єкту, PHP 5 робить неповну копію всіх властивостей об'єкта. Будь властивості, які є посиланнями на інші змінні, залишаться посиланнями.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-23 13:00:04 Категорія: PHP Переглядів: 289

php ооп

PHP 5 надає ключове слово final, розмістивши яке перед оголошеннями методів класу, можна запобігти їх перевизначенню в дочірніх класах. Якщо ж сам клас визначається з цим ключовим словом, то він не зможе бути успадкований.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-23 12:31:31 Категорія: PHP Переглядів: 518

php ооп

Імена методів __construct(), __destruct(), __call(), __callStatic(), __get(), __set(), __isset(), __unset(), __sleep(), __wakeup(), __toString(), __invoke(), __set_state(), __clone() і __debugInfo() зарезервовані для "магічних" методів в PHP. Не варто називати свої методи цими іменами, якщо ви не хочете використовувати їх "магічну" функціональність.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 20:02:20 Категорія: PHP Переглядів: 313

php ооп ітератори

PHP 5 надає такий спосіб оголошення об'єктів, який дає можливість пройти за списком елементів даного об'єкта, наприклад, за допомогою оператора foreach. За замовчуванням, в цьому обході (ітерації) братимуть участь всі видимі властивості об'єкта.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 19:22:53 Категорія: PHP Переглядів: 293

php ооп

Перевантаження в PHP означає можливість динамічно "створювати" властивості і методи. Ці динамічні сутності обробляються за допомогою "магічних" методів, які можна створити в класі для різних видів дій.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 17:11:01 Категорія: PHP Переглядів: 396

php ооп трейти

Трейти (англ. Traits) - це механізм забезпечення повторного використання коду в мовах з підтримкою єдиного успадкування, таких як PHP. Трейти призначені для зменшення деяких обмежень єдиного успадкування, дозволяючи розробнику повторно використовувати набори методів вільно, в декількох незалежних класах і реалізованих з використанням різних архітектур побудови класів. Семантика комбінації трейтів і класів визначена таким чином, щоб знизити рівень складності, а також уникнути типових проблем, пов'язаних з множинним успадкуванням.

 

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 16:02:55 Категорія: PHP Переглядів: 351

php ооп

Інтерфейси об'єктів дозволяють створювати код, який вказує, які методи і властивості повинен включати клас, без необхідності описування їх функціоналу.

Інтерфейси оголошуються так само, як і звичайні класи, але з використанням ключового слова interface. Тіла методів інтерфейсів повинні бути порожніми.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 15:44:33 Категорія: PHP Переглядів: 415

php ооп

PHP 5 підтримує визначення абстрактних класів і методів. Клас, який містить принаймні один абстрактний метод, повинен бути визначений як абстрактний. Слід пам'ятати, що не можна створити екземпляр абстрактного класу. Методи, оголошені абстрактними, несуть, по суті, лише описовий зміст і не можуть включати реалізації.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 15:35:16 Категорія: PHP Переглядів: 390

php ооп

Оголошення властивостей і методів класу статичними дозволяє звертатися до них без створення екземпляра класу. Атрибут класу, оголошений статичним, не може бути доступний за допомогою екземпляра класу (але статичний метод може бути викликаний).

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 15:20:25 Категорія: PHP Переглядів: 337

php ооп

Оператор визначення області видимості :: (також званий "Paamayim Nekudotayim") або просто "подвійна двокрапка" - це лексема, що дозволяє звертатися до статичних властивостей, констант і перевантажених властивостей або методів класу.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 15:00:55 Категорія: PHP Переглядів: 398

php ооп

Успадкування - це добре зарекомендувавший себе принцип програмування. PHP використовує цей принцип у своїй об'єктнії моделі. Цей принцип буде поширюватися на те, яким чином безліч класів і об'єктів відносяться один до одного.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 13:52:57 Категорія: PHP Переглядів: 356

php ооп

Область видимості властивості або методу може бути визначена шляхом використання наступних ключових слів в оголошенні: public, protected або private. Доступ до властивостей і методів класу, оголошених як public (загальнодоступний), дозволений звідусіль. Модифікатор protected (захищений) дозволяє доступ спадкоємцю і батьківським класам. Модифікатор private (закритий) обмежує область видимості так, що тільки клас, де оголошено сам елемент, має до нього доступ.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 12:55:18 Категорія: PHP Переглядів: 440

php ооп

PHP 5 дозволяє оголошувати методи-конструктори та методи-деструктори. Класи, у яких оголошено метод-конструктор, будуть викликати цей метод при кожному створенні нового об'єкта. Деструктор буде викликаний при звільненні всіх посилань на певний об'єкт або при завершенні скрипта.

ЧИТАТИ ДАЛІ

Опубліковано: 2015-06-22 12:24:24 Категорія: PHP Переглядів: 305

php ооп

В PHP 5 можна визначити функцію __autoload(), яка буде автоматично викликана при використанні раніше невизначеного класу або інтерфейсу. Виклик цієї функції - останній шанс для інтерпретатора завантажити клас перш, ніж він закінчить виконання скрипта з помилкою.

ЧИТАТИ ДАЛІ