CodeNix

692378482

codenix.sv

admin@codenix.net

Шпаргалка по Git

Опубліковано: Категорія: Різне Переглядів: 1350

Створення репозиторію

 • Створити новий репозиторій: git init
 • Клонувати репозиторій з віддаленого сервера: git clone https://webdev-sv@bitbucket.org/webdev-sv/project.git

Додавання та видалення файлів

 • Внести в індекс всі зміни, включаючи нові файли: git add .
 • Добавити файл: git add file.txt
 • Видалити файл: git rm file.txt
 • Видалити невідслідковувані файли: git clean -f
 • Видалити файл з індексу: git rm --cached file.txt
 • Не слідкувати за змінами у файлі: git update-index --assume-unchanged file.txt
 • Відміна попередньої команди: git update-index --no-assume-unchanged file.txt

Комміт

 • Зробити комміт: git commit -m "Текст комміту"
 • Зробити комміт і ввести його опис за допомогою $EDITOR: git commit

Робота з віддаленими гілками

 • Завантажити всі гілки локального репозиторію на віддалений репозиторій і зробити злиття: git push origin
 • Завантажити гілку master локального репозиторію на віддалений і зробити злиття: git push origin master
 • Завантажити поточну гілку локального репозиторію на віддалений і зробити злиття: git push origin HEAD
 • Завантажити гілку з віддаленого репозиторію у локальний і зробити злиття: git pull origin master

Робота з гілками

 • Створити нову гілку: git branch new-branch
 • Створити нову гілку і перемкнутися на неї: git checkout -b new-branch
 • Вивести всі гілки: git branch
 • Перейти на іншу гілку: checkout some-other-branch
 • Злити поточну гілку з вказаною: git merge new-branch
 • Переіменувати гілку: git branch -m new-branch
 • Видалити гілку після злиття: git branch -d some_branch
 • Видалити гілку у будь-якому випадку: git branch -D some_branch
 • Видалити гілку на віддаленому репозиторії: git push origin: some-branch

​Відкат змін

 • Зміна тексту останього комміту: git commit --amend -m 'новий текст'
 • Відкат до останього комміту з збереженням змін: git reset --soft HEAD
 • Повернутися до конкретного комміту без збереження змін: git reset --hard f654321edf8458ce01235bb76a58c5ca4a58c1c2c
 • Повернутися до конкретного комміту з збереженням змін: git reset --soft f654321edf8458ce01235bb76a58c5ca4a58c1c2c
 • Повернути версію файлу з поточного репозиторію (відміна змін файла в робочій дерикторії): git checkout --file.name
 • Видалити файл з індексу з збереженням змін: git reset HEAD file.name
 • Повернути версію файлу з вказаного комміту: git checkout 20abc58f84cd --file.name
 • Відмінити останній комміт: git revert abc7dc6d5cd4d4d4d4d4d4d

Перегляд змін

 • Поточний стан репозиторію: git status
 • Останні зміни в репозиторії: git log
 • Останні зміни в репозиторії в один рядок: git log --oneline
 • Останні зміни вказаного файлу: git log file.txt
 • Зміни зроблені у вказаному комміті: git show f12356485458ce06fbc5bb76a58c5ca4a58c675g
 • Зміни внесені в індекс: git diff
 • Зміни не внесені в індекс: git diff --cached
 • Зміни порівняно з останнім коммітом: git diff HEAD
 • Показати різницю між коммітом с1223df1 і поточним: git diff с1223df1
 • Показати різницю між гілками: git diff master..new_branch
 • Показати різницю між гілками (зміни в однмоу рядку): git diff --color-word master..new_branch

Налаштування

 • Не коммітити зміну прав у файлів: git config core.filemode false
 • Встановити Sublime Text редактором за замовчуванням:git config --global core.editor "subl -n -w"
 • Кольорове відображення інформації: git config --global color.ui true​

Коментарі